ALGEMENE

VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen 

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen The Lucky You en de klant/cliënt/opdrachtgevers inzake onze Day & Short Breaks. Het is jouw verantwoordelijkheid deze algemene voorwaarden goed door te lezen en te begrijpen, voordat je een reservering maakt.

1. Inschrijving 

Inschrijving of aanmelden voor de Breaks geschiedt via de website. Er dient bij de boeking een inschrijfformulier in te worden gevuld. Om de boeking the bevestigen dient er een aanbetaling van 25% van de reissom te worden gedaan. Ook kan het totaalbedrag in een keer worden voldaan. Na aanbetaling staat de deelnemer aangemeld en krijgt hij/zij hiervan een bevestiging op het opgegeven e-mailadres. 

2. Aansprakelijkheid

Voor Breaks geldt dat deelnemen geheel geschiedt op eigen risico van de deelnemer. The Lucky You, dan wel de docenten/instructeurs/trainers, kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of letsel van de deelnemer en of spullen van de deelnemer. 

The Lucky You is niet verantwoordelijk voor uitgaven van (aangemelde) deelnemers ter voorbereiding op een geannuleerde break, zoals vliegtickets, verlies van werk en/of andere kosten die verband houden met de voorbereiding van uw reis.

The Lucky You kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van onvoorziene omstandigheden (zoals weer- of transportproblemen, blessures of ziekte) die ervoor zorgen dat de deelnemer niet in staat is om de Breaks bij te wonen.

3. Reisverzekering

Deelname aan een BREAK is voor eigen verantwoordelijkheid. Een reisverzekering is verplicht. Zorg ervoor dat uw verzekeringspolis wereldwijde dekking heeft voor alle activiteiten en het annuleren van reizen.

4. Annulering

Door deelnemer

Eventuele deelname aan een geplande Break mag alleen schriftelijk worden geannuleerd. Annuleringen kunnen gedaan worden door een e-mail te sturen naar info@theluckyyou.nl en het is aan te raden om een annuleringsverzekering af te sluiten. Overdragen naar een andere persoon is wel mogelijk. 

Indien blijkt door een test dat je zelf of je huisgenoten besmet zijn met het Coronavirus covid-19, kun je helaas niet mee en blijft de aanbetaling staan. Ook als je klachten hebt die horen bij dit virus is het verstanding om niet te gaan. De aanbetaling kun je meenemen naar een andere Break in de toekomst en is twee jaar geldig. 

Tot acht weken voor de geplande BREAK/datum kan de deelnemer zijn/haar registratie annuleren. De aanbetaling van 25% van de prijs wordt niet vergoed. Tot vier weken van te voren zijn wij genoodzaakt 50% in rekening te brengen en hierna het hele bedrag. 

Voor de Break in juni 2021 geldt een aangepaste regeling. Het is mogelijk je inschrijving te annuleren tot vier weken voor je Break. Je verliest hierbij je aanbetaling. Bij annulering tot twee weken voor aanvang zijn we genoodzaakt 50% van de reissom in rekening te brengen, en hierna het gehele bedrag.

Door The Lucky You 

Gezien de maatregelen rondom het coronavirus Covid-19 zijn de regels iets veranderd. De volgende situaties kunnen zich voordoen: 

1.  Mochten wij onverhoopt genoodzaakt zijn de Break te moeten annuleren (bijvoorbeeld vanwege overheidsmaatregelen) dan krijgt iedere deelnemer een restitutie voor het bedrag van de reeds gedane deelbetalingen. De aanbetaling blijft staan en kan meegenomen worden naar een Break in de toekomst die twee jaar geldig is. 

2. Indien blijkt dat er door overheidsmaatregelen minder mensen mee mogen naar een Break, geldt deelname op de volgorde van aanmelding. De laatst aangemelde personen die dan eventueel niet mee kunnen, krijgen restitutie van het geheel betaalde bedrag.  

3. Voor de eendaagse trainingen (Daybreaks) in Nederland geldt: indien de coach/trainer/docent/instructeur zelf verhinderd is door ziekte en niet op tijd vervanging kan regelen, kan de Break vanuit The Lucky You verplaatst worden naar een andere datum. De aanbetaling blijft staan en kun je meenemen naar een andere datum. Uiteraard streven we altijd naar het door laten gaan van een Break.

The Lucky You behoudt zich het recht voor om boekingen die ongeschikt of ongepast zijn te annuleren.

The Lucky You heeft een minimum van 10 en een maximum van 20 deelnemers. The Lucky You behoudt zich het recht voor om een Break te annuleren in het geval er minder dan 12 personen hebben geboekt. Als een Break om bovenstaande reden wordt geannuleerd, dan ontvangt de deelnemer zijn of haar geld volledig terug of wordt een alternatieve Break aangeboden. 

5. Privacy 

Uw privacy wordt gerespecteerd door The Lucky You. Uw persoonsgegevens worden nooit zonder uw toestemming met derden gedeeld.